Kooperatiflere Hibe Desteği

Kooperatiflere Hibe Desteği

“Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği” 30.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı;
“Binlerce Kooperatifin Desteklenmesinde Yeni Dönem”
“Kooperatifler Daha Güçlü Yapıyla Üretim ve İstihdama Katkıda Bulunacak ve Ticari Hayatta Daha Etkin Rol Üstlenecek” 


Dünya ekonomisindeki gelişmeler neticesinde, devletler ekonomideki rollerini azaltmakta ve buna paralel olarak da farklı ekonomik birimlerin ticari hayatta rol almasını sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisinde de farklı ekonomik birimleri daha etkin işler hale getirmek ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlamda, kamu otoritesinin çeşitli sahalarda rollerini üstlenen, ticari hayatta kendine has artıları bulunan, adil gelir dağılımında ve yoksulluğun azaltılmasında önemli katkı sağlayan kooperatiflerin güçlendirilerek üretim ve istihdama katkılarının artırılması hedeflenmektedir.
Bu ihtiyaçtan hareketle, Bakanlığımız kooperatifçilik sektörüne daha iyi hizmet sunabilmek için,“Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek, teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak” şeklinde yeni bir görev üstlenilmiştir.

Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün bu görev kapsamında hazırladığı Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği” 30.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Destek başvuru dönemleri Bakanlıkça duyurulacak ve önümüzdeki dönemde desteklemelere başlanacaktır. Kooperatifçilik sektörü ve ülkemiz ekonomisi açısından yeni bir dönemin kapısı açılmıştır.

Desteklemenin Kapsamı ve İçeriği Nasıl Olacaktır?

Bakanlığımız bu proje ile kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerini destekleyecektir. Uygun görülen projelere verilecek desteğin niteliği hibe şeklinde olacaktır.

Bakanlıkça verilecek maksimum hibeye esas proje tutarı azami sınırı; kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdam artışını sağlayacak mal alımlarında 200.000 TL, hizmet alımlarında 30.000 TL ve nitelikli personel istihdamında ise bir kişi için 30.000 TL, iki kişi için 60.000TL olacaktır.

Hibe başvurusunda bulunacak kooperatifin Türk Ticaret Kanunu açısından yükümlülüklerini yerine getirmesi ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olması gerekmektedir.

Hibe Desteğinin Oranı Nedir? 

Kooperatiflerce sunulan proje tekliflerine ilişkin fiili gerçekleşmeler sonrasında ortaya çıkan rakamların kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’ i, diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90 ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir.

Nitelikli personel istihdamının %100 ü hibe olarak karşılanacaktır.

Hibe desteği alan kooperatifler ve üst kuruluşları, aynı proje konusunda 5 yıl içerisinde tekrar hibe desteği başvurusunda bulunamayacaklardır.

Kooperatiflerin üretim ve istihdama yönelik projelerinin hibe desteği ile hayata geçirilmesi sonucunda yeni iş sahalarının ortaya çıkması ve istihdamın artışı mümkün olacaktır. Böylelikle kendi kendine yeten daha güçlü ekonomik birimler ticari hayatta yerini alacaktır. Ayrıca ortakları kadınlardan oluşan kooperatiflerin öncelikli yöre şartı aranmaksızın daha yüksek oranlarda desteklenmesi toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına atılmış önemli bir adımdır.

Kooperatifçilik sektörümüze ve ülkemiz ekonomisi açısından güzel hizmetlere vesile olmasını temennisiyle,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.