KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Ardahan İlinde  kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik İl Müdürlüğümüzce yapacağımız çalışmalarda ön incelemeler ve tespitlerde bulunmak üzere, Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Sayın Hayati BAŞARAN ile birlikte İlgili kurumlarla görüşmeler ve incelemeler yapılarak, Sayın Valimiz ve Sayın Rektörümüze kooperatifçilik alanında yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında  bilgilendirmede bulunulmuştur.