İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir

  Bakanlığımız tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların belirlendiği İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğe göre ikinci el araçlar için garanti verilecek, satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı  bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacaktır.
Bu araçların satışı öncesinde ekspertiz raporu düzenlenecek 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için bu rapor gerekmeyecek ve ikinci el araçlar için takip sistemi kurulacaktır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapabilmek için 5 yıl süreli yetki belgesi verilecek. Söz konusu yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir.
İkinci el motorlu kara taşıtı pazarları belediyeler tarafından kurulacak ve işletilecek. Belediyeler bu yerlerin kurulması ve işletilmesi yetkisini kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya özel hukuk tüzel kişilerine devredebilecektir.